#pomahame

Nadace SOVA věnovala k dnešnímu datu finanční příspěvky v celkové výši:

 

Obce kde pomáháme:

 

Podpořených projektů:

 

Příspěvek pro ISNA-MSE z.s.

6.9.2021

Ostrava

Nadace SOVA dne 2. srpna 2021 poskytla finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč ISNA-MSE z.s. Příspěvek je určen na komunitní a poradenské centrum.

ISNA-MSE z.s. je nestátní nezisková organizace, její poslání je spojeno s šířením, osvětou a vzděláváním odborníků v pomáhajících profesích v konceptu Snoezelen-MSE, který byl vyvinut v Holandsku. Více informací o činnosti zde.

Zpět

#nadobro

Na jaký projekt chcete přispět?

Můžete si vybrat, na který konkrétní projekt chcete přispět, nebo to můžete nechat na nás a podpořit projekty Nadace Sova obecně.

Jakou částkou chcete přispět?

Výše příspěvku je dobrovolná, budeme rádi za jakýkoliv příspěvek. Všechny vaše dary budou v plné výši poskytnuty potřebným.