#pomahame

Nadace SOVA věnovala k dnešnímu datu finanční příspěvky v celkové výši:

 

Obce kde pomáháme:

 

Podpořených projektů:

 

Příspěvek z. s. TAP

27.11.2015

Praha

Nadace SOVA věnovala dne 27. 11. 2015 finanční příspěvek ve výši 20.000 Kč z. s. TAP. Zapsaný spolek TAP je samostatná, nezávislá, nestátní a nezisková organizace. Cílem organizace je péče o rozvoj dovedností a schopností osob se zdravotním postižením a podpora jejich přípravy na budoucí uplatnění na trhu práce, dále podpora a organizace společenských a kulturních akcí studentů škol Jedličkova ústavu v Praze. V neposlední řadě též ochrana přírody a krajiny. Více informací o její činnosti na http://www.os-tap.cz/.

Zpět

#nadobro

Na jaký projekt chcete přispět?

Můžete si vybrat, na který konkrétní projekt chcete přispět, nebo to můžete nechat na nás a podpořit projekty Nadace Sova obecně.

Jakou částkou chcete přispět?

Výše příspěvku je dobrovolná, budeme rádi za jakýkoliv příspěvek. Všechny vaše dary budou v plné výši poskytnuty potřebným.