#pomahame

Nadace SOVA věnovala k dnešnímu datu finanční příspěvky v celkové výši:

 

Obce kde pomáháme:

 

Podpořených projektů:

 

RATOLEST, dětská péče a léčebná rehabilitace

13.12.2020

Pardubice

Nadace SOVA poskytla dne 1. prosince 2020 finanční dar ve výši 8.000 Kč organizaci RATOLEST, která zajišťuje rehabilitační péči o děti i dospělé. Prostředky jsou určeny na zakoupení nosiče tepla. Více informací o činnosti zde.

Zpět

#nadobro

Na jaký projekt chcete přispět?

Můžete si vybrat, na který konkrétní projekt chcete přispět, nebo to můžete nechat na nás a podpořit projekty Nadace Sova obecně.

Jakou částkou chcete přispět?

Výše příspěvku je dobrovolná, budeme rádi za jakýkoliv příspěvek. Všechny vaše dary budou v plné výši poskytnuty potřebným.