#pomahame

Nadace SOVA věnovala k dnešnímu datu finanční příspěvky v celkové výši:

 

Obce kde pomáháme:

 

Podpořených projektů:

 

Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace Pardubice

19.4.2015

Pardubice

Nadace SOVA darovala dne 17.4.2015 finanční příspěvek ve výši 10.500 CZK zařízení Ratolest z Pardubic. Ratolest poskytuje dětskou péči v rámci jeslí pro děti od jednoho roku do čtyř let věku, odborný personál vede děti k samostatnosti a osvojení každodenních sociálních návyků, stimuluje psychomotorický vývoj dětí, pečuje o rozvoj řeči a podporuje pohyb a tvořivost. Déle zařízení poskytuje ambulantní léčebnou rehabilitaci pro děti i dospělé, tedy péči po úrazech a operacích, u chronických problémů pohybového aparátu nebo vývojových vad pohybové soustavy.

Zpět

#nadobro

Na jaký projekt chcete přispět?

Můžete si vybrat, na který konkrétní projekt chcete přispět, nebo to můžete nechat na nás a podpořit projekty Nadace Sova obecně.

Jakou částkou chcete přispět?

Výše příspěvku je dobrovolná, budeme rádi za jakýkoliv příspěvek. Všechny vaše dary budou v plné výši poskytnuty potřebným.