#pomahame

Nadace SOVA věnovala k dnešnímu datu finanční příspěvky v celkové výši:

 

Obce kde pomáháme:

 

Podpořených projektů:

 

ROMEA, o.p.s.

10.9.2020

Praha

Nadace SOVA poskytla dne 27. srpna 2020 finanční příspěvek ve výši 25.000 Kč občanskému sdružení ROMEA, o. p. s., jehož cílem je podpora boje proti rasismu, rozvíjení dodržování lidských práv, napomáhání k rozvoji demokracie a tolerance ve společnosti. Prostředky jsou určeny na stipendijní program pro talentované romské studenty. Více informací o činnosti zde.

Zpět

#nadobro

Na jaký projekt chcete přispět?

Můžete si vybrat, na který konkrétní projekt chcete přispět, nebo to můžete nechat na nás a podpořit projekty Nadace Sova obecně.

Jakou částkou chcete přispět?

Výše příspěvku je dobrovolná, budeme rádi za jakýkoliv příspěvek. Všechny vaše dary budou v plné výši poskytnuty potřebným.