#pomahame

Nadace SOVA věnovala k dnešnímu datu finanční příspěvky v celkové výši:

 

Obce kde pomáháme:

 

Podpořených projektů:

 

Rybka, o.p.s.

6.6.2016

Týn nad Vltavou

Nadace SOVA věnovala dne 6.6.2016 finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč společnosti Rybka, o.p.s. Tato nestátní nezisková obecně prospěšná společnost provozuje azylové domy pro rodiny s dětmi, jejich posláním je poskytovat sociální služby na přechodnou dobu rodinám, které se ocitly v krizové životní situaci a jež ztratily svoje přirozené bydlení a ekonomicky nemohou dosáhnout na komerční způsob bydlení a jsou ohroženi sociálním vyloučením. Více informací o činnosti na http://www.rybka-az.cz/.

Zpět

#nadobro

Na jaký projekt chcete přispět?

Můžete si vybrat, na který konkrétní projekt chcete přispět, nebo to můžete nechat na nás a podpořit projekty Nadace Sova obecně.

Jakou částkou chcete přispět?

Výše příspěvku je dobrovolná, budeme rádi za jakýkoliv příspěvek. Všechny vaše dary budou v plné výši poskytnuty potřebným.