#pomahame

Nadace SOVA věnovala k dnešnímu datu finanční příspěvky v celkové výši:

 

Obce kde pomáháme:

 

Podpořených projektů:

 

Rybka, o.p.s. - Azylové domy pro rodiny s dětmi

12.10.2015

Týn nad Vltavou

Nadace SOVA věnovala dne 29. 9. 2015 finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč neziskové společnosti Rybka, o.p.s., sídlící v Týně nad Vltavou. Rybka, o.p.s., provozuje Azylové domy s cílem pomoci při nepříznivé životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Poskytuje přístřeší hlavně pro rodiny s dětmi a matky s více dětmi, dále pro etnické menšiny, oběti domácího násilí a osoby bez přístřeší a to bez ohledu na pohlaví, rasu, vyznání, národnost. Více informací o společnosti na http://www.rybka-az.cz/.

Zpět

#nadobro

Na jaký projekt chcete přispět?

Můžete si vybrat, na který konkrétní projekt chcete přispět, nebo to můžete nechat na nás a podpořit projekty Nadace Sova obecně.

Jakou částkou chcete přispět?

Výše příspěvku je dobrovolná, budeme rádi za jakýkoliv příspěvek. Všechny vaše dary budou v plné výši poskytnuty potřebným.