#pomahame

Nadace SOVA věnovala k dnešnímu datu finanční příspěvky v celkové výši:

 

Obce kde pomáháme:

 

Podpořených projektů:

 

Slavnostní uvedení studentů do stipendijního programu organizace ROMEA, o. p. s.

14.10.2019

Nadace SOVA pravidelně podporuje finančními příspěvky činnost organizace ROMEA, o. p. s.

Dne 11. října 2019 v Brožíkově sálu na Staroměstské radnici v Praze proběhlo slavnostní uvedení romských studentů SŠ a VOŠ do stipendijního programu organizace ROMEA. Za Nadaci SOVA se ho zúčastnily paní Mgr. Lucie Benešová, předsedkyně správní rady a paní Radka Sosnová, členka správní rady.

Do programu se mohou hlásit studenti ze státních i soukromých škol, z denního i dálkového studia. O stipendium se mohou hlásit také lidé, kteří se až v dospělosti rozhodli dodělat si maturitu. Více informací o Romském stipendijním programu pro studenty SŠ a VOŠ naleznete zde.

Zpět

#nadobro

Na jaký projekt chcete přispět?

Můžete si vybrat, na který konkrétní projekt chcete přispět, nebo to můžete nechat na nás a podpořit projekty Nadace Sova obecně.

Jakou částkou chcete přispět?

Výše příspěvku je dobrovolná, budeme rádi za jakýkoliv příspěvek. Všechny vaše dary budou v plné výši poskytnuty potřebným.