#pomahame

Nadace SOVA věnovala k dnešnímu datu finanční příspěvky v celkové výši:

 

Obce kde pomáháme:

 

Podpořených projektů:

 

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z. s.

13.9.2015

Olomouc

Nadace SOVA věnovala 11.9.2015 finanční dar ve výši 12.000 Kč Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR se sídlem v Hodolanech. Jedná se o celostátní neziskovou organizaci působící na národní, regionální a lokální úrovni. Sdružení lidí s mentálním a kombinovaným postižením, jejich rodin a dalších odborníků. V současné době má více než 8000 členů. Organizace hájí práva a zájmy lidí s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodin. Více informací na www.spmpcr.cz.

Zpět

#nadobro

Na jaký projekt chcete přispět?

Můžete si vybrat, na který konkrétní projekt chcete přispět, nebo to můžete nechat na nás a podpořit projekty Nadace Sova obecně.

Jakou částkou chcete přispět?

Výše příspěvku je dobrovolná, budeme rádi za jakýkoliv příspěvek. Všechny vaše dary budou v plné výši poskytnuty potřebným.