#pomahame

Nadace SOVA věnovala k dnešnímu datu finanční příspěvky v celkové výši:

 

Obce kde pomáháme:

 

Podpořených projektů:

 

Technické služby města Pelhřimova

25.10.2015

Pelhřimov

Nadace SOVA věnovala finanční dar ve výši 10.000 Kč dne 15. 10. 2015 příspěvkové organizaci Technické služby města Pelhřimova. Účelem organizace je užívání a hospodaření s majetkem města či třetích osob včetně práva pronajímat majetek s tím, že výtěžek z pronájmu je součástí rozpočtu organizace. Jedná se např. o správu a údržbu pozemních komunikací, sportovišť, městské zeleně, zajištění nakládání s odpady a mnoho dalšího.   

Zpět

#nadobro

Na jaký projekt chcete přispět?

Můžete si vybrat, na který konkrétní projekt chcete přispět, nebo to můžete nechat na nás a podpořit projekty Nadace Sova obecně.

Jakou částkou chcete přispět?

Výše příspěvku je dobrovolná, budeme rádi za jakýkoliv příspěvek. Všechny vaše dary budou v plné výši poskytnuty potřebným.