#pomahame

Nadace SOVA věnovala k dnešnímu datu finanční příspěvky v celkové výši:

 

Obce kde pomáháme:

 

Podpořených projektů:

 

Základní škola Boskovice

8.3.2017

Boskovice

Dne 3.3.2017 věnovala Nadace SOVA příspěvek ve výši 15.000 Kč ZŠ Boskovice, která sídlí na náměstí 9. května v Boskovicích. Základní škola vznikla 1.7.2005 sloučením tří základních škol - ZŠ Boskovice, nám. 9. května 8, ZŠ Boskovice, Sušilova 28, ZŠ Boskovice, Slovákova 8. Nástupnickou organizací se stala ZŠ Boskovice, nám. 9. května. Ve školním roce 2016/2017 školu navštěvuje 1308 žáků v 57 třídách. Výuka probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu ""Škola mnoha možností"". Více informací na http://zs.boskovice.cz/.

Zpět

#nadobro

Na jaký projekt chcete přispět?

Můžete si vybrat, na který konkrétní projekt chcete přispět, nebo to můžete nechat na nás a podpořit projekty Nadace Sova obecně.

Jakou částkou chcete přispět?

Výše příspěvku je dobrovolná, budeme rádi za jakýkoliv příspěvek. Všechny vaše dary budou v plné výši poskytnuty potřebným.