Aktuality

Napsali o nás na portálu Českého ekologického manažerského centra Třetí ruka

Napsali o nás na portálu Českého ekologického manažerského centra Třetí ruka

Dnes, stejně tak jak od samého počátku lidské civilizace, se každý z nás denně potýká s nepříznivými vlivy počasí a prostředí. Obklopujeme se věcmi, mnohé z nich nosíme na svém těle, chrání nás a pomáhají vytvářet naši vlastní identitu. Jsou nám stále nablízku, cítíme k nim emoce. Jsou to naše oděvy, naše boty, přikrývky, pod kterými spíme, jsou to hračky našich dětí. V současnosti podle dostupných informací si průměrný evropský obyvatel ročně koupí 12 až 16 kilogramů oděvů, obuvi, kabelek, povlečení, koberců a ostatních textilních materiálů. A tyto věci, bez ohledu na svůj stav použitelnosti, jednoho dne ztratí pro každého z nás svoji původní hodnotu a putují do směsného komunálního odpadu. U nás to vzhledem k velikosti naší země představuje zátěž pro životní prostředí v objemu 160 tisíc tun odpadů.

zobrazit více
Kontejner TextilEco

Kontejner TextilEco

Dejte starým věcem nový život! Duhový smajlík pomáhá!  

zobrazit více
Napsali o nás v příloze Deníku Rovnost

Napsali o nás v příloze Deníku Rovnost

„Společně ruku v ruce usilujeme o šetrnost k životnímu prostředí a o pomoc lidem. Prostředky, jež ušetříme z provozu, podporují neziskové organizace...

zobrazit více

Podpořené projekty

všechny projekty
Dětský domov a Školní jídelna Přerov

Dětský domov a Školní jídelna Přerov

Nadace SOVA věnovala dne 23.5.2016 finanční dar ve výši 15.000 Kč Dětskému domovu Přerov. Dětský domov sídlí na ulici Sušilova 25, byl založen již v roce 1941 a jeho součástí je také školní jídelna. Aktuální kapacita zařízení je 24 dětí, ty jsou rozděleny do 3 rodinných skupin. Děti jsou vedeny nejen ke vzdělání, ale také samostatnosti, soběstačnosti a různým zájmovým aktivitám. Více informací o DDŠJ Přerov na http://www.ddprerov.cz/

zobrazit více
Fokus - Písek, o.s. pobočka Strakonice

Fokus - Písek, o.s. pobočka Strakonice

Nadace SOVA věnovala dne 23.5.2016 finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč sdružení Fokus - Písek, konkrétně pobočce Strakonice. Posláním občanského sdružení je pomáhat lidem s duševním onemocněním a jejich blízkým zkvalitnit život, pomáhat a podporovat v překonávání problémů spojených s duševní nemocí a začleněním do běžného života. Pobočka ve Strakonicích nabízí ambulantní a terénní sociální rehabilitaci a sociálně terapeutickou dílnu. Více informací o činnosti sdružení na http://www.fokus-pisek.cz/

zobrazit více
Diakonie ČCE - středisko CESTA

Diakonie ČCE - středisko CESTA

Nadace SOVA předala dne 5.5.2016 finanční dar ve výši 10.000 Kč Diakonii Českobratrské církve evangelické - středisku CESTA, které sídlí v Uherském Hradišti. Jeho posláním je pomoc a podpora osob se specifickými potřebami vzhledem k jejich zdravotnímu stavu či složité životní situaci. Více informací o středisku na http://strediskocesta.cz/

zobrazit více
Asistence o.p.s.

Asistence o.p.s.

Nadace SOVA podpořila dne 14.4.2016 finančním příspěvkem ve výši 10.000 Kč obecně prospěšnou společnost Asistence o.p.s., která rozpouští vnitřní a vnější bariéry v životě lidí s postižením. Více informací na http://www.asistence.org

zobrazit více
MŠ Zahrádka Šlapanice

MŠ Zahrádka Šlapanice

Nadace SOVA věnovala dne 14.4.2016 finanční dar ve výši 12.000 Kč MŠ Zahrádka Šlapanice. Děti jsou zde rozděleny do heterogenních tříd. Při zařazování je přihlíženo k jejich potřebám i k požadavkům rodičů. Třídy v budově na Havlíčkové ulici jsou naplněny 26 dětmi, na Brněnských Polích 25 dětmi a v každé z nich jsou dvě učitelky. Více informací o MŠ na http://www.zahradkaslapanice.cz/

zobrazit více
Farní charita Litomyšl

Farní charita Litomyšl

Nadace SOVA darovala dne 29.3.2016 finanční příspěvek ve výši 20.000 Kč Farní charitě v Litomyšli, kterou jsme podpořili už v roce 2015. Jedná se o nestátní neziskovou organizaci, která poskytuje od roku 1993 na Litomyšlsku zdravotní a sociální služby potřebným lidem bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti či náboženskému vyznání. Více informací o její činnosti na http://litomysl.charita.cz/.

zobrazit více
Mateřská škola Hvězdička Šlapanice

Mateřská škola Hvězdička Šlapanice

Nadace SOVA darovala dne 22. 3. 2016 finanční příspěvek ve výši 6.000 Kč Mateřské škole Hvězdička ze Šlapanic a navázala tímto na již realizovanou pomoc v loňském roce. MŠ sídlí na Masarykově náměstí ve Šlapanicích, má kapacitu 70 dět ve věku od tří do šesti let. Více informací na http://www.hvezdicka-slapanice.cz/.

zobrazit více
Příspěvek pro Davídka

Příspěvek pro Davídka

Nadace SOVA věnovala finanční dar ve výši 6.000 Kč malému Davídkovi, kterému byl diagnostikován dětský autismus. Prostředky byly využity na nákup tabletu, který Davídkovi pomáhá v nácviku sociálního chování v různých životních situacích, pozornosti, jemné motoriky a globálního čtení i psaní.

zobrazit více
DMO POBYTY, o.s.

DMO POBYTY, o.s.

Nadace SOVA věnovala dne 17.3.2016 finanční dar ve výši 5.000 Kč občanskému sdružení DMO POBYTY, o. s., které pořádá rehabilitační pobyty pro dospělé lidi s dětskou mozkovou obrnou.

zobrazit více
Ekocentrum PALETA, z. s.

Ekocentrum PALETA, z. s.

Nadace SOVA věnovala dne 8.2.2016 částku 18.000 Kč Ekocentru PALETA. Občanské sdružení se zabývá ekologickou výchovou se zvláštním důrazem na působení na děti a mládež.

zobrazit více
variace vm o.s.

variace vm o.s.

Nadace SOVA věnovala dne 8.2.2016 částku 10.000 Kč občanskému sdružení variace vm, jež sídlí ve Vysokém Mýtě a věnuje je se zejména keramické tvorbě, tvorbě výtvarných objektů pro veřejná prostranství, pořádání výstav a kurzů. Více o činnosti sdružení na http://variacevm.webmium.com/

zobrazit více
Příspěvek panu Halaburtovi

Příspěvek panu Halaburtovi

Nadace SOVA podpořila pana Jana Halaburta z Opavy, který se jako táta samoživitel stará o 13 letou dceru Danielu od jejích 5 měsíců života, přestože má vážný tělesný handicap a pobírá invalidní důchod III. stupně. Nadace SOVA přispěla panu Halaburtovi čáskou 8.000 Kč na nákup nového vybavení dívčího pokoje.

zobrazit více
Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s.

Vzdělávací a komunitní centrum Integra Vsetín o.p.s.

Nadace SOVA věnovala dne 22. 1. 2016 finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč Vzdělávacímu a komunitnímu centru Integra Vsetín o.p.s. Centrum sídlí v ulici Na Rybníkách ve Vsetíně.

zobrazit více
Základní škola ZLÍN-Štípa

Základní škola ZLÍN-Štípa

Nadace SOVA věnovala dne 11. 1. 2016 finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč Zakladní škole Zlín-Štípa, která sídlí na ulici Nová cesta 268. Více informací o škole na http://www.zsstipa.cz.

zobrazit více
Centrum pro seniory ve Vsetíně

Centrum pro seniory ve Vsetíně

Nadace SOVA věnovala dne 29. 12. 2015 finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč Centru pro seniory ve Vsetíně.

zobrazit více
Česká tábornická unie, Jesenická rada - Šumperk

Česká tábornická unie, Jesenická rada - Šumperk

Nadace SOVA věnovala dne 17. 12. 2015 finanční příspěvek 10.000 Kč České tábornické unii, která působí již od roku 1989. Více informací o činnosti organizace na http://Česká tábornická unie, Jesenická rada - Šumper.

zobrazit více
Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4

Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4

Nadace SOVA věnovala 17. 12. 2015 finanční příspěvek ve výši 12.500 Kč Základní škole a mateřské škole Prostějov na Kollárově ul. 4. Více informací o ZŠ a MŠ na http://www.zskol.cz/.

zobrazit více
Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov

Základní škola a mateřská škola Jana Železného Prostějov

Dne 17. 12. 2015 věnovala Nadace SOVA částku 12.500 Kč ZŠ a MŠ Jana Železného v Prostějově. Více informací o ZŠ a MŠ na http://www.zsjz.cz/.

zobrazit více
Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova 60

Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova 60

Nadace SOVA poskytla dne 17. 12. 2015 finanční dar ve výši 12.500 Kč ZŠ a MŠ Prostějov na ulici Melantrichova. Více informací o zařízení na http://zsmelan.pvskoly.cz/.

zobrazit více
ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14

ZŠ a MŠ Prostějov, Palackého tř. 14

Nadace SOVA darovala dne 17. 12. 2015 finanční příspěvek ve výši 12.500 Kč ZŠ a MŠ Prostějov sídlící na Palackého tř. 14.

zobrazit více
Příspěvek z. s. TAP

Příspěvek z. s. TAP

Nadace SOVA věnovala dne 27. 11. 2015 finanční příspěvek ve výši 20.000 Kč z. s. TAP.

zobrazit více
Charita Nový Jičín

Charita Nový Jičín

Nadace SOVA podpořila dne 10. 11. 2015 finančním darem 7.500 Kč Charitu Nový Jičín.

zobrazit více
Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace

Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace

Nadace SOVA opět podpořila Středisko volného času Fokus v Novém Jičíně a věnovala mu dne 10. 11. 2015 finanční dar ve výši 7.500 Kč .

zobrazit více
Mateřská škola Motýlek Pardubice

Mateřská škola Motýlek Pardubice

Nadace SOVA věnovala dne 10. 11. 2015 Mateřské škole Motýlek v Pardubicích finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč.

zobrazit více
Rybka, o.p.s. - Azylové domy pro rodiny s dětmi

Rybka, o.p.s. - Azylové domy pro rodiny s dětmi

Nadace SOVA věnovala dne 29. 9. 2015 finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč neziskové společnosti Rybka, o.p.s., sídlící v Týně nad Vltavou.

zobrazit více
Technické služby města Pelhřimova

Technické služby města Pelhřimova

Nadace SOVA věnovala finanční dar ve výši 10.000 Kč dne 15. 10. 2015 příspěvkové organizaci Technické služby města Pelhřimova.

zobrazit více
Borůvka Praha o.p.s.

Borůvka Praha o.p.s.

Nadace SOVA věnovala dne 15. 10. 2015 částku 7.500 Kč o.p.s. Borůvka, která pomáhá lidem s tělesným postižením v průběhu celého života.

zobrazit více
ADRA, o. p. s.

ADRA, o. p. s.

Dne 11. 9. 2015 věnovala Nadace SOVA příspěvek ve výši 15.000 Kč organizaci ADRA sídlící v Praze, kterou podporuje již od svého založení.

zobrazit více
Amelie, o.s.

Amelie, o.s.

Nadace SOVA věnovala dne 11. 9. 2015 finanční příspěvek ve výši 12.000 Kč občanskému sdružení Amelie, které poskytuje psychosociální pomoc pro onkologicky nemocné pacienty a jjich blízké.

zobrazit více
MD dance studio Chrudim

MD dance studio Chrudim

Nadace SOVA věnovala finanční dar ve výši 20.000 Kč dne 11. 9. 2015 tanečnímu spolku MD dance studio Chrudim.

zobrazit více
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z. s.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z. s.

Nadace SOVA věnovala 11.9.2015 finanční dar ve výši 12.000 Kč Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR se sídlem v Hodolanech. Jedná se o celostátní neziskovou organizaci působící na národní, regionální a lokální úrovni.

zobrazit více
Pojď dál s kapelou The Tap Tap

Pojď dál s kapelou The Tap Tap

Podpořili jsme akci "Pojď dál" kapely The Tap Tap, která se konala 1. května 2015 v Praze.

zobrazit více
Koncert v Opeře skupiny The Tap Tap

Koncert v Opeře skupiny The Tap Tap

Nadace SOVA podpořila Koncert v Opeře kapely The Tap Tap, který se konal 1. 12. 2014 ve Státní opeře Praha. Tato kapela se skládá ze studentů a absolventů Jedličkova ústavu, kapelníkem je Šimon Ornest.

zobrazit více
Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace Pardubice

Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace Pardubice

Nadace SOVA darovala dne 17.4.2015 finanční příspěvek ve výši 10.500 CZK zařízení Ratolest z Pardubic.

zobrazit více
Mateřská škola Zahrádka Šlapanice

Mateřská škola Zahrádka Šlapanice

Nadace SOVA darovala dne 14.4.2015 finanční příspěvek ve výši 11.000 CZK Mateřské škole Zahrádka ze Šlapanic.

zobrazit více
Dětská psychiatrická nemocnice Louny

Dětská psychiatrická nemocnice Louny

Nadace SOVA darovala dne 20.3.2015 finanční příspěvek ve výši 11.000 CZK Dětské psychiatrické nemocnici Louny.

zobrazit více
Mateřská škola Hvězdička Šlapanice

Mateřská škola Hvězdička Šlapanice

Nadace SOVA darovala dne 14. 4. 2015 a 16. 6. 2015 finanční příspěvek v celkové výši 9.800 Kč Mateřské škole Hvězdička ze Šlapanic.

zobrazit více
Farní charita Litomyšl

Farní charita Litomyšl

Nadace SOVA darovala dne 12.3.2015 finanční příspěvek ve výši 20.000 CZK Farní charitě v Litomyšli.

zobrazit více
Sluňákov, centrum ekologických aktivit města Olomouce, o. p. s.

Sluňákov, centrum ekologických aktivit města Olomouce, o. p. s.

Nadace SOVA věnovala dne 25. 11. 2014 finanční dar ve výši 10.000 Kč ekologické organizaci Sluňákov, centrum ekologických aktivit města Olomouce, o. p. s.

zobrazit více
Mateřská škola Šárka Prostějov

Mateřská škola Šárka Prostějov

Nadace SOVA věnovala dne 5.12.2014 finanční dar ve výši 10.000 Kč Mateřské škole Šárka, která sídlí na ulici Šárka v Prostějově.

zobrazit více

Mateřská škola Partyzánská Prostějov

Nadace SOVA věnovala dne 5.12.2014 finanční dar ve výši 10.000 Kč Mateřské škole Partyzánská, která sídlí na ulici Partyzánská 34 v Prostějově.

zobrazit více

Mateřská škola Moravská Prostějov

Nadace SOVA věnovala dne 5.12.2014 finanční dar ve výši 10.000 Kč Mateřské škole Moravská, která sídlí na ulici Moravská 30 v Prostějově.

zobrazit více
o. s. TAP

o. s. TAP

Nadace SOVA věnovala 27.11.2014 finanční dar ve výši 30.000 Kč organizaci o. s. TAP.

zobrazit více
Mateřská škola Prostějov, Rumunská

Mateřská škola Prostějov, Rumunská

Nadace SOVA věnovala dne 3.12.2014 Mateřské škole na ulici Rumunské v Prostějově finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč. 

zobrazit více
Mateřská škola Prostějov, Smetanova ulice

Mateřská škola Prostějov, Smetanova ulice

Nadace SOVA věnovala dne 3.12.2014 finanční dar ve výši 10.000 Kč Mateřské škole na Smetanově ulici v Prostějově.

zobrazit více
Klub přátel školy při ZŠ Rousínov

Klub přátel školy při ZŠ Rousínov

Nadace SOVA věnovala dne 3.12.2014 příspěvek ve výši 22.000 Kč Klubu přátel školy při ZŠ Rousínov.

zobrazit více
DMO POBYTY, o.s.

DMO POBYTY, o.s.

Nadace SOVA věnovala finanční dar ve výši 10.001 Kč občanskému sdružení DMO POBYTY, o. s., které pořádá rehabilitační pobyty pro dospělé lidi s dětskou mozkovou obrnou.

zobrazit více
Lékaři bez hranic - Médecins Sans Frontiéres in Czech Republic, o.p.s.

Lékaři bez hranic - Médecins Sans Frontiéres in Czech Republic, o.p.s.

Nadace SOVA věnovala dne 22.10.2014 finanční příspěvek ve výši 25.000 Kč organizaci Lékaři bez hranic - Médecins Sans Frontiéres in Czech Republic, o.p.s.

zobrazit více
Dětský domov a Školní jídelna v Olomouci

Dětský domov a Školní jídelna v Olomouci

Nadace SOVA věnovala Dětskému domovu a Školní jídelně v Olomouci finanční příspěvek ve výši 19.000 Kč. Prostředky budou využity na volnočasové aktivity dětí a mládeže z DD Olomouc.

zobrazit více
Lentilka - Dětské rehabilitační centrum Pardubice

Lentilka - Dětské rehabilitační centrum Pardubice

Nadace SOVA věnovala Dětskému rehabilitačnímu centru Lentilka dne 26. 8. 2014 finanční dar ve výši 11.000 Kč, který byl využit na nákup tabletu pro výuku dětí.

zobrazit více
Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace

Středisko volného času Fokus, Nový Jičín, příspěvková organizace

Nadace SOVA věnovala dne 22. 9. 2014 finanční dar ve výši 10.000 Kč Středisku volného času Fokus, Nový Jičín.

zobrazit více
Sdružení rodičů ZŠ Boskovice

Sdružení rodičů ZŠ Boskovice

Sdružení rodičů ZŠ Boskovice věnovala Nadace SOVA dne 26. 8. 2014 finanční dar ve výši 15.000 Kč.

zobrazit více
MD dance studio Chrudim, spolek

MD dance studio Chrudim, spolek

Nadace SOVA poskytla finanční dar ve výši 20.000 Kč dne 22. 9. 2014 MD dance studiu Chrudim. Dar bude použit na úhradu výdajů spojených s tréningem tanečníků a s jejich účastí na soutěžích.

zobrazit více
Pediatrická klinika FN Brno - příspěvek na vybavení pokojů pro doprovod hospitalizovaných dětí

Pediatrická klinika FN Brno - příspěvek na vybavení pokojů pro doprovod hospitalizovaných dětí

Nadace SOVA věnovala finanční dar ve výši 10.000 Kč Pediatrické klinice Fakultní nemocnice Brno, která je součástí Pracoviště dětské medicíny.

zobrazit více
Český červený kříž - podpora bezplatných dárců krve

Český červený kříž - podpora bezplatných dárců krve

Nadace SOVA poskytla finanční dar ve výši 10.001 Kč Českému červenému kříži na propagaci a oceňování bezpříspěvkových dárců krve...

zobrazit více
Adra - povodně v Srbsku

Adra - povodně v Srbsku

Dar ve výši 15.000 Kč byl použit na odvoz vysoušečů a vysokotlakých čističek do srbského města Obrenovac, které patří v Srbsku k nejvíce postiženým městům povodněmi.

zobrazit více

Dosud nás navštívilo

58566
návštěvníků