Příspěvek pro Matěje Š.

Zpět

Nadace SOVA přispěla dne 25. ledna 2022 částkou 5.500 Kč pro Matěje Š. Prostředky jsou určeny na rehabilitaci.