Charita Most

Zpět

Nadace SOVA poskytla dne 10. února 2022 finanční příspěvek ve výši 7.500 Kč Charitě Most. Prostředky jsou určeny na úhradu školného pro pět dětí na ZUŠ v Mostě.