Mateřská škola Prostějov, Smetanova ulice

Zpět
Mateřská škola Prostějov, Smetanova ulice

Nadace SOVA věnovala dne 3.12.2014 finanční dar ve výši 10.000 Kč Mateřské škole na Smetanově ulici v Prostějově. V MŠ jsou děti rozděleny do čtyř tříd, z nichž tři jsou s celodenním provozem a jedna má polodenní provoz. Výuku zajišťuje odborný personál.