Dětská psychiatrická nemocnice Louny

Zpět
Dětská psychiatrická nemocnice Louny

Nadace SOVA darovala dne 20.3.2015 finanční příspěvek ve výši 11.000 CZK Dětské psychiatrické nemocnici Louny. DPN Louny je poskytovatelem zdravotních služeb v oboru dětská a dorostová psychiatrie pro děti od tří do osmnácti let, je jednou ze tří dětských psychiatrických nemocnic v ČR.