Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace Pardubice

Zpět
Ratolest, dětská péče a léčebná rehabilitace Pardubice

Nadace SOVA darovala dne 17.4.2015 finanční příspěvek ve výši 10.500 CZK zařízení Ratolest z Pardubic. Ratolest poskytuje dětskou péči v rámci jeslí pro děti od jednoho roku do čtyř let věku, odborný personál vede děti k samostatnosti a osvojení každodenních sociálních návyků, stimuluje psychomotorický vývoj dětí, pečuje o rozvoj řeči a podporuje pohyb a tvořivost. Déle zařízení poskytuje ambulantní léčebnou rehabilitaci pro děti i dospělé, tedy péči po úrazech a operacích, u chronických problémů pohybového aparátu nebo vývojových vad pohybové soustavy.