Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z. s.

Zpět
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z. s.

Nadace SOVA věnovala 11.9.2015 finanční dar ve výši 12.000 Kč Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR se sídlem v Hodolanech. Jedná se o celostátní neziskovou organizaci působící na národní, regionální a lokální úrovni. Sdružení lidí s mentálním a kombinovaným postižením, jejich rodin a dalších odborníků. V současné době má více než 8000 členů. Organizace hájí práva a zájmy lidí s mentálním a kombinovaným postižením a jejich rodin. Více informací na www.spmpcr.cz.