Amelie, o.s.

Zpět
Amelie, o.s.

Nadace SOVA věnovala dne 11. 9. 2015 finanční příspěvek ve výši 12.000 Kč občanskému sdružení Amelie, které poskytuje psychosociální pomoc pro onkologicky nemocné pacienty a jjich blízké. Posláním dobrovolnického programu Amelie je zprostředkovat lidský kontakt a laickou pomoc lidem s onkologickým onemocněním a jejich blízkým ve zdravotnických zařízeních a Centrech Amelie prostřednictvím odborně vedených dobrovolníků z řad veřejnosti. Více informací o činnosti sdružení na http://www.amelie-os.cz/.