Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova 60

Zpět
Základní škola a mateřská škola Prostějov, Melantrichova 60

Nadace SOVA poskytla dne 17. 12. 2015 finanční dar ve výši 12.500 Kč ZŠ a MŠ Prostějov na ulici Melantrichova. Více informací o zařízení na http://zsmelan.pvskoly.cz/.