Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4

Zpět
Základní škola a mateřská škola Prostějov, Kollárova ul. 4

Nadace SOVA věnovala 17. 12. 2015 finanční příspěvek ve výši 12.500 Kč Základní škole a mateřské škole Prostějov na Kollárově ul. 4. Více informací o ZŠ a MŠ na http://www.zskol.cz/.