Ekocentrum PALETA, z. s.

Zpět
Ekocentrum PALETA, z. s.

Nadace SOVA k 19.9.2018 částkou 18.000 Kč opětovně podpořila Ekocentrum PALETA. Od roku 2016 tomuto občanskému sdružení poskytla finanční příspěvek ve výši 56.000 Kč. Občanské sdružení se zabývá ekologickou výchovou se zvláštním důrazem na působení na děti a mládež. Od roku 2004 je Krajským koordinátorem Environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Pardubického kraje. Ekocentrum PALETA má bohatou nabídku programů zaměřenou na tvořivou činnost z přírodních materiálů (ovčí vlna, včelí vosk, ruční papír), poznávání přírodních zákonitostí a ekosystémů, globální problémy, vztah člověka k okolí či řešení problémů se separací a recyklací odpadů. K tomuto účelu provozuje specializované učebny - s živými zvířaty, s textilními loutkami pro mateřské školy, s tkalcovským stavem ap. Ekocentrum PALETA má kromě svého sídla v Pardubicích i pobočky v Chrudimi a v Oucmanicích. Více informací o sdružení na http://www.paleta.cz/