Příspěvek pro Davídka

Zpět
Příspěvek pro Davídka

Nadace SOVA věnovala finanční dar ve výši 6.000 Kč malému Davídkovi, kterému byl diagnostikován dětský autismus. Prostředky byly využity na nákup tabletu, který Davídkovi pomáhá v nácviku sociálního chování v různých životních situacích, pozornosti, jemné motoriky a globálního čtení i psaní. Obecně tato elektronická pomůcka pomáhá bourat hranice dělící děti s autismem od okolního světa. Maminka Lucie děkuje Nadaci SOVA za poskytnutou pomoc.