Fokus - Písek, o.s. pobočka Strakonice

Zpět
Fokus - Písek, o.s. pobočka Strakonice

Nadace SOVA věnovala dne 23.5.2016 finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč sdružení Fokus - Písek, konkrétně pobočce Strakonice. Posláním občanského sdružení je pomáhat lidem s duševním onemocněním a jejich blízkým zkvalitnit život, pomáhat a podporovat v překonávání problémů spojených s duševní nemocí a začleněním do běžného života. Pobočka ve Strakonicích nabízí ambulantní a terénní sociální rehabilitaci a sociálně terapeutickou dílnu. Více informací o činnosti sdružení na http://www.fokus-pisek.cz/