Rybka, o.p.s.

Zpět
Rybka, o.p.s.

Nadace SOVA věnovala dne 6.6.2016 finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč společnosti Rybka, o.p.s. Tato nestátní nezisková obecně prospěšná společnost provozuje azylové domy pro rodiny s dětmi, jejich posláním je poskytovat sociální služby na přechodnou dobu rodinám, které se ocitly v krizové životní situaci a jež ztratily svoje přirozené bydlení a ekonomicky nemohou dosáhnout na komerční způsob bydlení a jsou ohroženi sociálním vyloučením. Více informací o činnosti na http://www.rybka-az.cz/